GMO-database

Velkommen til Miljødirektoratets norske GMO-database. Databasen inneholder alle søknader om kommersiell utsetting av GMO under genteknologiloven. Genteknologiloven omfatter alle levende genmodifiserte organismer, som frø, levende plantemateriale, levende bakterier og lignende. Databasen inneholder ikke søknader som kun omfatter kommersiell utsetting av genmodifiserte produkter som ikke inneholder eller består av levende organismer. Dette er for eksempel prosesserte og viderebehandlete produkter som mel og olje. Disse søknadene omfattes av matloven og håndteres av Mattilsynet.

Søk på organisme og godkjenningsstatus:

 
 

Status i EU:

 
 
 
 
 
 

Status i Norge:

 
 
 
 
 
 
 
   
 

Finn informasjon om en spesifikk linje: